Privacy Verklaring

Onze privacy verklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt, zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om eventuele lidmaatschap, vanaf nu te noemen “Overeenkomst”, met jou te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten afnemen.

Ben jij een (potentiële) klant van ons, dan vermelden wij jouw gegevens in ons ledenadministratie systeem, om zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, de maandelijkse contributie te kunnen incasseren en met jou vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn de persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, de facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons jouw persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die
diensten, onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Bij deze doorgifte van jouw gegevens
hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die zij bezitten of noodzakelijk
voor calamiteitenbeheer van onze betreffende huurlocaties.
Het gaat om de volgende partijen:

Webstijl
https://www.webstijl.nl/files/2018/05/Privacyverklaring-Webstijl.pdf

Control Plus
https://www.controlplus.org/privacy

Rabobank
https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy/?intcamp=be-footer-deze.site&inttype=link-privacy.en.cookies&intsource=bedrijven.divers

Vedacom
https://vedacom.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-VedaCom-BV.pdf

Sportcentrum Harks
http://harks.nl

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons.
Als je op één van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website (bijv. Facebook, en Instagram).

Daarnaast zullen onze docenten persoonsgegevens nodig hebben ter uitvoering van de lessen. Zij maken gebruik van aanwezigheidslijsten met hierop de naam vermeld van de (potentiële) klant. Docenten mogen deze gegevens niet verstrekken aan derden en gaan hier vertrouwelijk mee om.

Verder maken wij gebruik van een externe Cloud omgeving voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie en ledenadministratie, waar jouw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst, worden jouw persoonsgegevens (enkel emailgegevens) doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Door ondertekening van het inschrijfformulier meld je je aan voor het ontvangen van de UC Dance nieuwsbrief die maandelijks wordt verzonden per mail. Hierdoor word je op deze wijze geïnformeerd over al het UC-nieuws dat belangrijk is voor onze leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s).

Met de ondertekening van het inschrijfformulier geef je ook akkoord voor het toevoegen van je telefoonnummer in de betreffende groepsapps voor het
vermelden van diverse informatie over onze dansschool.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je akkoord om foto’s c.q. filmpjes, die gemaakt worden bij optredens- en activiteiten, op social media
geplaatst mogen worden door UC Dance. Indien je hier niet mee akkoord gaat, dien je dit schriftelijk mee te delen via info@ucdance.nl.

Direct marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze activiteiten, bestaande en nieuwe producten, diensten en eventuele aanbiedingen. Iedere keer dat wij jou een UC Dance Nieuwsbrief sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de “afmeldlink” onderaan iedere nieuwsbrief. Mocht je via een andere mailingsvorm per e-mail op de hoogte gebracht worden, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen, dit kan ten alle tijden via info@ucdance.nl.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een proefles bij ons heeft opgevraagd maar je geen klant bij ons geworden bent, zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van jou hebben ontvangen, maar wij geen klant zijn geworden, zullen jouw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jullie, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: UC Dance contactpersoon -Laura Govers, Postadres: ’t Inne 32, 6021 DA, Budel, 06-14492779, info@ucdance.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.