Wil je je abonnement bij UC Dance opzeggen? Stuur dan een email naar welkom@ucdance.nl. Alleen opzeggingen die ontvangen worden via de mail worden in behandeling genomen. Mondeling opzeggen of opzegging via Whatsapp, worden NIET in behandeling genomen.

Houdt er wel rekening mee dan UC Dance een opzegtermijn hanteert van één maand zoals vermeld in onze algemene voorwaarden. Opzeggingen dienen altijd vóór het einde van de maand bij ons binnen te zijn. De maand waarin je de opzegging aan ons doorgeeft, is dus de één na laatste lesmaand. De laatste lesmaand is de maand daarna. Uiteraard kan dan tot het einde van deze maand gewoon meegedaan worden met de lessen. Mocht je echter een betalingsachterstand hebben, dient deze alsnog te worden voldaan.

Het dansseizoen loopt van september t/m juli. Opzeggen in de maand juli betekend dat de laatste maand september zal zijn aangezien er in de maand augustus geen les gegeven wordt i.v.m. zomervakantie en er geen incasso plaats vindt.