Locatie Waalre

Terug naar menu

UC Dance: Gevestigd bij Sportcentrum Paramount Fitness & Health Waalre
UC Dance heeft vanaf 2014 de samenwerking gezocht met Sportcentrum Paramount. De accommodatie is voorzien van een ruime en volledig ingerichte danszaal.

Adres: 

Paramount Fitness & Health Waalre
De Pracht 4
5583 CW Waalre

Van zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus 2017 heeft Dansschool UC Dance vakantie en komen de danslessen op alle locaties te vervallen. Op maandag 28 augustus 2017 starten alle lessen weer. Achter de schermen zijn we volop bezig met de nieuwe groepsindeling/lesroosters. Eind augustus 2017 zal het nieuwe lesrooster definitief gemaakt worden. Het lesrooster blijft nagenoeg ongewijzigd. Hier en daar zullen enkele wijzigingen plaatsvinden.


Inschrijfkosten
Voor een nieuw lid zullen wij eenmalig € 10,00 inschrijfkosten hanteren. De inschrijfkosten worden meegenomen in de eerste incasso van het lesgeld.
 
Contributie
De contributie is vastgesteld op een gemiddelde van 10 maanden. In de maanden Juli – Augustus vindt er geen incasso plaats. Tijdens vakantie’s vindt er geen reductie of betalingsstop plaats. Vragen c.q. mutaties betreffende het abonnement via info@ucdance.nl. Informatie ontvangen via de app worden niet in behandeling genomen.
 
Opzegging
De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Opzeggingen die via de app binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Enkel opzeggingen via mail info@ucdance.nl of via het opzegformulier worden in behandeling genomen.

 

LESROOSTER LOCATIE WAALRE:

Dag / Tijd    Les  Docent
Woensdag
15.00 – 16.00 uur  Streetdance 4 t/m 6 jaar  Daphne
Vrijdag
15.30 – 16.30 uur  Streetdance 7 t/m 9 jaar  Kelly
16.30 – 17.30 uur  Streetdance 9 t/m 11 jaar  Kelly
17.30 – 18.30 uur  Streetdance 12 t/m 17 jaar  Kelly